Мета

Метою діяльності Асоціації є:

 • Координація дій українських виробників систем опломбування для вирішення спільних проблем їх діяльності.

Предметом діяльності Асоціації є:

 • Захист професійних інтересів членів Асоціації та представлення їх в органах державної влади і управління.
 • Участь у розробці державними органами проектів законів, що регулюють правовідносини, пов’язані з опломбуванням та опечатуванням, а також сприяння розробці прогресивних рішень у цій сфері.
 • Розробка пропозицій щодо визначення загальної тактики і стратегії діяльності, пов’язаної з опломбуванням та опечатуванням.
 • Сприяння підвищенню якості послуг, що надаються у сфері опломбування та опечатування.
 • Створення сприятливих умов для розвитку ринку систем опломбування та опечатування в Україні.
 • Розширення співробітництва між членами Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв’язків між членами Асоціації, надання необхідних послуг для членів Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції.
 • Захист інтересів членів Асоціації у міжнародних організаціях, виконання представницьких функцій, інтеграція у світовий ринок систем опломбування та опечатування, сприяння впровадженню в Україні міжнародних стандартів систем опломбування та опечатування.
 • Встановлення зв’язків з закордонними партнерами, участь у міжнародних ярмарках, виставках, пошук потенційних партнерів серед зарубіжних організацій та фірм для налагодження прямих контактів між ними та членами Асоціації, залучення іноземних фахівців з окремих питань діяльності Асоціації.
 • Науково-методичне і правове забезпечення діяльності членів Асоціації, надання членам Асоціації допомоги в одержанні необхідної службової документації у розробці техніко-економічних обгрунтувань.
 • Здійснення експертиз для членів Асоціації з питань застосування систем опломбування та опечатування, дослідження ринків для розвитку нових форм і розробки відповідних проектів.
 • Надання членам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної, маркетингової інформації, інформації про українське і закордонне законодавство та інші нормативні акти, створення і підтримка власних інформаційних органів, видання бюлетенів, нормативно-довідкової і рекламної продукції з питань діяльності Асоціації та її членів.
 • Проведення семінарів, нарад, конференцій з питань організації і практики застосування систем опломбування.
 • Вивчення, поширення та впровадження в діяльність Асоціації позитивного досвіду роботи її членів і окремих працівників.
 • Розробка та впровадження галузевих стандартів та систем управління якістю, сертифікація систем опломбування та опечатування згідно зі стандартами.

Асоціація може здійснювати іншу діяльність в інтересах її членів, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству України.